Platform MEER GGZ voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

 

MEERGGZ is een platform van ondernemende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dat gericht is op het realiseren van haar visie. MEER staat voor Meetbaar, Effectief, Efficiënt en Resultaatgericht.

 

MEERGGZ is de innovatieve en ondernemende belangenvereniging voor zelfstandige instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Wij onderscheiden ons van andere belangenverenigingen in de zorg doordat onze leden meer met elkaar gemeen hebben dan het zijn van een zorgverlener in de GGZ. Alle leden onderschrijven de visie en handelen ernaar. Alle leden staan ook afzonderlijk voor de waarden van MEERGGZ en zijn daarop aanspreekbaar. Dit maakt de stem van MEERGGZ binnen de sector, in Den Haag en bij toezichthouders éénsluidend en geeft daardoor een krachtig, eigen geluid.

 

Onze visie
Wij maken de psychische zorg in Nederland beter door innovatief en toonaangevend te zijn in het ontwikkelen en toepassen van aantoonbaar effectieve behandelmethoden, het bieden van snelle toegang tot passende zorg, klacht- en resultaatgericht werken, transparant zijn, en continue effectmeting middels ROM.


Download hier ons huishoudelijk reglement, met daarin onze visie & waarden.

 

 

 

MeerGGZ
voeten
voorbeeld_1